Dolgu Nedir

Dolgu Nedir?

Dolgu, çürük nedeniyle zarar görmüş bir dişe, normal fonksiyonunu ve görünümünü kazandırmanın bir yöntemidir. Diş hekiminiz size dolgu yaparken, önce çürümüş diş dokusunu uzaklaştırır. Etkilenen alanı temizler ve boşluğu dolgu malzemesi ile doldurur.

Bakterilerin girebilecekleri boşlukları dolgu ile kapatarak çürüğün ilerlemesini de engellenmeye çalışır. Dolgu için kullanılan malzemeler kompozit reçine (diş renginde dolgu) ve amalgamdır. (cıva gümüş, bakır, kalay ve bazen çinko alaşımı).

Diş dolgusu, çürük dişlerin temizlenmesi için yapılır. Çünkü çürük olan dişlerde çürüğe neden olan bakteriler çoğalıp, pulpaya kadar inebilir ve diğer dişlere de atlayabilir. Bu nedenle de çürük olan ölü diş noktaları dişin sağlam olan noktalarından arındırılmalıdır. Diş dolgusu kısaca şu şekilde yapılır,
– Dolgu yapılacak olan dişler ve diş etleri lokal anestezi ile hissizleştirlir.
– Dişler çürüklerden ve ölü noktalardan arındırılmak için oyulur ve tüm hastalıklı, çürük noktalar yok edilir.
– Sinir uçlarına kadar olan noktalarda da kontroller yapılır ve temizlenir.
– Uygun kontroller de yapıldıktan sonra dişin oyuk olan kısmı kompozit ya da analgam dolgu ile doldurulur. Bu şekilde dolgu işlemi tamamlanmış olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

Amalgam Dolgu Nedir?
Amalgam dolgular halk arasında gri dolgu olarak bilinen dolgulardır. Amalgam dolgular özel metal bir alaşımdan ibarettir. İçeriğinde ise, civa, gümüş, bakır gibi bazı çeşitli metaller mevcuttur.

Kompozit Dolgu Nedir?
Kompozit dolgu, halk arasında beyaz dolgu olarak bilinir. Kompozit dolgular diş renginde yapılan ve özel bir alaşımdan oluşan dolgulardır. Bu dolgu maddesi çeşitli maddelerin karışı olan bir çeşit plastiktir. Fakat bu plastik diş ile uyum sağlayan ve dayanaklı olan bir plastiktir.

Diş Dolgusunda Amalgam Doldu mu Yaptırılmalı Kompozit Dolgu mu?
Bu sorunun cevabı hastaya bağlıdır. Çünkü dişinize uygun olanacak dolgu tipi doktor tarafından iletilecek olsa da tercih hastanın kendisine kalmıştır. Her iki dolgu tipinin de kendisine özel avantaj ve dejavantajı vardır. Doktorunuz size bu konular hakkında bilgi verecek ve sizin hayat tarzınıza, kullanış biçiminize, dişlerinizin sağlık durumuna göre en uygun olacak dolgu tipini söyleyecektir.

Kısaca anlatmak gerekirse amalgam ve kompozit dolguların avantajları ve dezavantajları şu şekildedir.
– Amalgam dolgular, maliyeti düşük olan dolgulardır. Metal alaşımı olmaları sebebi ile sağlamdırlar.
– Kompozit dolgular ise amalgam dolgulara oranla biraz daha maliyetlidir fakat, kompozit dolgular, diş renginde olduğu için daha estetik durur.
– Amalgam dolgunun dejavantajı ise, dişleri ömür boyu koruyamaması ve zaman içinde diş hassasiyeti yaratabilmesidir.
– Kompozit dolgular, dişleri sıcak ve soğuk nüfuzuna karşı korur, Diş hassasiyetine sebep olmaz.
– Kompozit dolguların dejavantajı ise amalgam dolgulara oranla daha maliyetli olmasıdır.
– Kompozit dolgular katmanlar halinde uygulanır ve her katman sonrasında özel bir yerleştirme, sabitleştirme işlemi uygulanır. Bu şekilde dişin çürüklü kısımları içeriden dışarıya doğru desteklenir ve dişler, çatlamalara, kırılmalara karşı güçlendirilir.

Diş Dolgusu İşlemlerinden Sonra Hassasiyet olur mu?
Diş Dolgusu işlemelerinden sonra hassasiyetler ortaya çıkabilir. Diş üzerinde basınç, tatlı yiyecekler, ısıya karşı hassasiyet oluşabilir. Genel olarak bu hassasiyetler bir ya da iki hafta içersinde azalarak sona erer. Hassasiyet yapan ürünler ve nedenlerden bu sürede uzak durmanızda fayda var. İki hafta gibi bir sürede azalma olmazsa diş hekiminize müracaat edin.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız ve çene cerrahi diş hekimliğinin ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hem fonksiyonel hem estetik yönlerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların tedavisini kapsar.

Çene Cerrahisi – Çene Cerrahi Operasyonları

1-YİRMİLİK YAŞ DİŞİNİN ÇEKİLMESİ
2-APSE VE KİST OPERASYONLARI
3-DİŞ ÇEKİMİ

1. Yirmi Yaş Dişleri ve Çekilmesi
Ağzımızda en son süren dişler yirmi yaş dişleridir. Genellikle yirmili yaşlarda sürdükleri için bu isimle veya akıl dişi olarak da adlandırılırlar. Bazı kişilerde de doğuştan hiç yirmi yaş dişi germi oluşmamıştır. Dolayısıyla bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman sürmez. Ancak bazen bu dişler oluştukları halde sürme problemleri oluştururlar. Çenede yer olmaması veya çeşitli nedenlerle yirmi yaş dişlerini çekmek gerekebilir.

Yirmi yaş dişinin çekilmesini gerektiren haller nelerdir?
Ağzımızda en son süren dişler üçüncü azı dişleridir. Genelde 17 ile 25 yaşları arasında sürmeye başlar. Eğer doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Çene kemiğine kaynaşmış ve anormal pozisyonlu bir dişin ileride yol açacağı zararlar göz önüne alınarak çekimine karar verilebilir. Diş arkındaki yer darlığı durumlarında dişin sürmesi dişeti-kemik ve diğer komşu diş engeline takılabilir.

Hangi durumlarda yirmi yaş dişleri çekilmelidir?

Çürük:
Tükürük, bakteri ve yiyecek parçaları yeni çıkmakta olan dişin açtığı yuvada birikerek hem yirmilik dişi hem de yanındaki azı dişini tehdit eder. Bu tip çürükleri fark etmek ve tedavi etmek oldukça zordur. Ağrı ve enfeksiyona yol açan ve apseyle sonuçlanan ağır tablolar meydana gelebilir.

Dişeti hastalığı (perikoronit):
Kısmen çıkmış bir yirmilik dişin, dişetinde bakteri ve yiyecek artıklarının depolandığı bir enfeksiyon odağı oluşur. Bu durum ağız kokusu, ağrı, ödem ve trismusa (ağzın tam açılamamsı hali) sebep olur. Enfeksiyon lenfler aracılığı ile yanak ve boyuna yayılabilir. Yirmilik dişin etrafındaki bu enfeksiyona yatkın zemin her seferinde kolayca enfekte olmaya adaydır.

Basınç ağrısı:
Sürme sırasında yer darlığı nedeniyle komşu dişlerde basınç oluşabilir ve sıkışmadan dolayı bir ağrı hissedilebilir. Bazı durumlarda bu basınç ödem ve şişmeye yol açar.

Protezle ilgili sebepler:
Protez planlaması yapılan bir ağızda yirmilik dişleri hesaba katmak gerekir. Çünkü, yirmilik diş çekildikten sonra değişen ağız yapısına göre yeni bir protez yapmak gerekecektir.

Kist oluşumu:
Gömük bir dişin sebep olduğu kistik lezyon vakaları gözlenmiştir. Kistik lezyonlar kemik yıkımına, çene kemiğinde kendiliğinden oluşan kırıklara ve çevredeki dişlerin yer değiştirmesine ya da zarar görmesine sebep olur. Kemik yıkımını önlemek için diş çekilmeli ve kist temizlenmelidir. Nadiren bu kist çok geniş alanlara yayılırsa tümörlere dönüşebilir ve çene kemiğine kendiliğinden kırıklara sebep olabilir.

Ortodontik nedenler:
Tamamlanmış bir diş arkında yer olmaması durumunda sürmekte olan yirmi yaş dişleri ark formunu bozacaksa çekilmeleri gerekir.

Dişlerin kök uçlarında gelişen enfeksiyonların giderilmesi için, iltihaplı kök ucu ve iltihabın yayıldığı çevre dokuların temizlenmesi için kanal tedavisi yapılamayan durumlarda uygulanan bir operasyondur.

Apse ve Kist Operasyonları ( Apikal Rezeksiyon )
Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Yapıldığı Durumlar:
Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğu nedeniyle kanal tedavisinin tam yapılamaması,
Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması,
Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla,
Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
Diş kökünde kist oluşan vakalarda,
Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında.
Modern Diş hekimliğinin ana amacı, diş kayıplarının önüne geçmektir. Artık diş hekimleri, doğal dişleri ağızda tutmak için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Çünkü; tek bir dişin kaybı bile genel diş sağlığı ve görünümde olumsuz değişikliklere neden olmaktadır.

Diş Çekimi
Tüm bu çabalara karşın :
Tedavi edilemeyecek veya restorasyon yapılamayacak büyüklükte diş çürüklerinde,
İleri Periodontal (Dişeti) rahatsızlıklarında,
Diş köklerinde tedavi edilemeyen enfeksiyon ve apselerde,
Ortodontik tedavi amacıyla,
Malpoze (aşırı önde veya arkada bulunarak diş sırasında yer almayan) dişlerin,
Onarılamayacak kadar kırılmış diş ve diş köklerinin,
Gömülü dişlerin çekimleri yapılmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Diş Çekimi Sonrası Yapmanız Gerekenler
+ Tamponu yarım saat süre ile ısırın.
+ Tamponun çıkarılmasını takiben aspirin ve türevleri hariç olmak üzere uygun bir ağrı kesici ilaç alabilirsiniz.
+ Çekimin yapıldığı gün boyunca çok sıcak yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
+ Çekimin yapıldığı gün boyunca sigara ve alkol kullanmayınız.
+ Çekimin yapıldığı gün boyunca ağzınızı sıkça çalkalamayınız ve gargara yapmayınız.
+ Çekim yapılan bölgeyi 2 gün süre ile fırçalamayınız.
+ Hekiminiz size reçete vermediği taktirde ilaç kullanmanıza gerek yoktur.
+ Çekimi takiben iki gün ve daha fazla süre ağrının varlığı durumunda doktorunuza başvurunuz.

Gömük Dişerin Ameliyatı Sonrası Yapmanız Gerekenler
+ Tamponu yarım saat süre ile ısırın.
+ Ameliyatın yapıldığı gün boyunca ameliyat bölgenize dışarıdan soğuk uygulaması yapınız.
+ Ameliyatın yapıldığı gün boyunca sıcak yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
+ Ameliyatın yapıldığı gün boyunca sigara ve alkol kullanmayınız.
+ Ameliyatımn yapıldığı gün boyunca sıcak duş ve banyo yapmayınız.
+ Ameliyatın yapıldığı gün boyunca ağzınızı sıkça çalkalamayınız ve gargara yapmayınız.
+ Ameliyatı takiben 1 hafta süre ile ya da dikişleriniz alınana kadar ameliyat bölgenizi fırçalamayınız.
+ Hekiminizin size verdiği reçetedeki ilaçları ameliyatı takiben kullanmaya başlayınız.
+ Ameliyatı takiben iki gün ve daha fazla süre ağrının mevcudiyeti durumunda hekiminize başvurunuz.
+ Dikişlerinizin alınması için ameliyat gününden 1 hafta sonra kliniğimize geliniz.

İmplant Nedir

İmplant Nedir?

Dişlerini kaybetmiş bireylere ikinci bir şans sunan implantlar sayesinde, bireyler hem sağlıklarına hem de estetik, güzel bir gülüşe sahip olurlar. Halk arasında çakma diş, gömme diş veya vidalı diş olarak da ifade edilen implant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve doku dostu bir madde olan titanyumdan yapılan vidaya benzer şekle sahip yapay diş köküdür. Özellikle 1960-90 lı yıllarda daha farklı şekilleri de üretilmekle birlikte günümüzde artık en uygun form olan vida şekilli kemik içi implantlar standart olarak kabul edilmektedir. Diş implantları, günümüze kadar hem materyal hem de teknik özellikleri sürekli geliştirilerek artık günlük protetik tedavilerimizde sıklıkla tercih edilen ve doğal dişlere en iyi alternatif olmuş bir tedavi şeklidir. Geleneksel köprü ve protezlere göre en önemli üstünlüğü, diğer dişlere zarar vermeden ve onlardan destek almadan çene kemiğine yerleştirilebilmeleri ile daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlaması ve ağız ve yüzünüze de doğal bir görünüm sağlayacaktır. Protez kullanan hastalar, özellikle yemek yerken birçok sıkıntı çeker. Yapılan araştırmalara göre, protez kullanan hastaların 29′u sadece yumuşak ve ezilmiş gıdalarla beslenirken, 50′si birçok besinden uzak durur. Hastaların 17′ si de kendi dişleri ile daha etkili çiğnediklerini belirtmişlerdir. Total protez kullanan hastaların 66′sı ise çiğnemede güçlük çektiklerini söylemişlerdir. Çiğnemede hissedilen zorluklarla birlikte sindirim sisteminde de bazı rahatsızlıklar görülür. İmplant tedavisi ise, dilediğiniz zaman dilediğinizi yeme özgürlüğünü size sunmaktadır. Aynı zamanda implantlar kemik kaybını önlemekte de önemli rol oynar.  İmplantoloji alanındaki tedavi seçenekleri çok çeşitli olup, kısa sürede gerçekleştirilen basit bir immediyat implantasyon işleminden (dişi çeker çekmez yerine implant yerleştirilmesi), yaygın bir sert ve yumuşak doku ilavesi ile sabit bir implant destekli protez yapımına kadar geniş bir uygulama alanı vardır. İmplant muayeneniz ücretsiz olarak yapılır ve sizin için en uygun tedavi şekli veya alternatif tedaviler avantaj ve dezavantajlarıyla size detaylıca açıklanır. İmplant konusunda deneyimli uzman hekimlerimiz implant tedavisinin size yararlı veya uygun olduğuna kanaat getirmişse bu tedavi uygulanacaktır; aksi takdirde alternatif başka bir tedavi ya da protez şekli önerilecektir.İmplantta uzun süreli başarı, kişinin genel sağlık durumu, çene kemiği ve dişetinin yeterli ve sağlıklı olması ve düzenli ağız bakımı gibi kişiye bağlı faktörlerle ilgili olduğu gibi; doğru tedavi planlaması, hekimin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, kaliteli ve yeterli bir ekipman ve implant markası ile çalışma gibi hekimi ilgilendiren faktörlere de bağlıdır. Doğru planlama, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantları, hasta ve hekim açısından son derece başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.

SİNUS LİFTİNG
Sinüs cerrahisi üst çenede uygulanan bir işlemdir. Üst çenesinde eksik dişleri olan kişilerde bazen maxiller sinüs dediğimiz boşluklar yer çekimine bağlı olarak aşağıya doğru sarkar. Bu sarkma sonucu çene kemiklerinde erimeler olur. Kemikler eridikçe eksik diş bölgesine implant uygulanacak yeterli kalınlıkta kemik kalmaz. Böyle durumlarda sinus cerrahisi yapılarak sarkmış olan sinus tabanı yukarı kaldırılır ve implant için gerekli olan kemik desteği elde edilir. Sinüs lifting işlemi sayesinde eksik olan kemik dokusu oluşturulur ve kişiye implant uygulama şansı olur. Bu sayede eksik olan diş dokusu implant uygulaması ile yerine konulur.

KEMİK OGMENTASYONU VE OTOJEN KEMİK TRANSFERİ
Çene kemiğinde herhangi bir nedenle erime veya çökmelere bağlı olarak oluşan diş kayıplarını tedavi etmek için uygulanan kemik oluşturma yöntemleridir.

Kemik transferi işlemi ile kişinin sağlam çene kemiğinden blok halinde kemik kesilerek çıkarılır ve kemiği eriyen veya çöken bölgeye sağlam kemik dokusu yerleştirilir. Otojen greft denilen bu işlemde blok kemikler mini vidalar yardımı ile bölgeye sabitlenir.

Bu işleme Otojen denilmesinin nedeni kişinin kemik kaybı olan bölgesinin tedavisinde kendi sağlıklı kemiğinin kullanılıyor olmasıdır. Bu işlem sırasında yabancı bir kemik tozu kullanılmamaktadır. Kemik oluşturma işlemi, bu konuda uzman çene cerrahları tarafından dikkatli olarak uygulanması gereken özel bir işlemdir.

Teknik son yıllardaki teknik gelişmeler sayesinde daha başarı ile uygulanmaktadır. Kemik ogmentasyon işlemi sayesinde herkese implant yapma şansı sağlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

İMPLANT NEDİR?
Diş hekimliğinde implant doğal dişlere en yakın alternatiftir, İmplant yapılan diş, geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlar.Kaybedilen dişlerin yerini alacak sabit veya hareketli protezlere desteklik sağlar.

HERKESE İMPLANT YAPILABİLİR Mİ?
İmplant yapılabilmesi için hastanın yaşından ziyade mevcut kemik durumu ve sistemik hastalığının durumu önemlidir.Genellikle günümüzde ilerleyen teknolojilerle çoğu hastaya implant uygulanabilmektedir.İmplantı başarılı bir şekilde uygulayabilmek için hastanın kemik durumunun implantın çapına ve boyuna uygunluk sağlaması gerekmektedir.

HANGİ DİŞSİZLİKLERDE İMPLANT YAPILIR?
Tam dişsizlik,kısmi dişsizlik ve tek bir diş kaybında implant yapılarak sabit bir protez elde edilebilir.

İMPLANT PAHALI BİR TEDAVİ MİDİR?
Kullanılan materyal,marka ve uygulanan tekniklere göre implant fiyatları değişmektedir.Günümüzde yaygın olmasına rağmen maalesef hala pahalı bir uygulama olarak görülmektedir.

DİŞLER NE ZAMAN TAKILIR?
İmplant tedavisi tamamen bir süreç gerektirir.İmplant yerleştirildikten sonra 3-4 ay içerisinde protezler ağıza takılır.Artık gelişen teknolojilerle diş çekildiği an implant yerleştiriliyor ve acil yükleme denilen protezler ağıza takılabiliyor.

DİŞ ÇEKİLDİĞİ AN İMPLANT YAPILIR MI?

Evet yapılabilir.
+ Küçük bir kemik kaybının olduğu travmatik diş kayıpları
+ Aktif bir enfeksiyonun olmadığı
+ Kanal tedavisi yapmanın mümkün olmadığı durumlarda immediyat implant uygulaması yapılabilir.

DİŞ ÇEKİLDİĞİ AN UYGULANAN İMPLANTLARIN AVANTAJLARI NELERDİR?
+ Cerrahisi basittir.
+ Daha az travmatiktir.
+ Uygun ve yeterli kemik olan her bölgeye uygulanır.
+ Geniş çaplı ve uzun boylu implantlar uygulanabilir.

BİR İMPLANTIN BAŞARI KRİTERLERİ NELERDİR?
+ Yapılan protezin fonksiyonu ve estetiği hasta ve hekimi memnun etmelidir.
+ Hastada implanta bağlı herhangi bir ağrı veya enfeksiyon olmamalıdır.
+ İmplant klinik olarak ağız içerisinde mobil olmamalıdır.

İmplantların ömrü ne kadar?
implantların ağızda otuz yıldan fazla sorunsuz kaldığı görülmüştür. implantın ömrü bir çok etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı bunların ikisidir. Sonuçta implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler.

implant tedavisinin avantajları nelerdir?
+ Daha iyi çiğneyebilme – Her istediğini yiyebilme
+ Daha iyi estetik görünüm
+ Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat
+ Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İMPLANT OPERASYONU ACILI BİR OPERASYON MUDUR?
İmplant uygulaması öncesinde, hastaya anestezi yapılır. Eğer bu anestezi uygun koşullarda yapıldıysa, operasyon sırasında herhangi bir acı hissi mümkün değildir. Lokal anestezi yapılmasının yanında diş çekimi gibi basit bir uygulamadır. Hasta, anestezi etkisini kaybettiğinde, diş çekimi akabinde hissedilen acıya yakın bir ağrı hissedebilir. Çoğu durumda gerek duyulmamasına karşın yine de kişi, basit bir ağrı kesiciyle rahatlayabilir. İmplant uygulaması, hastanın kendi dişleri gibi hissedebileceği, yabancılık duymayacağı bir uygulamadır. Eğer tersi bir durum söz konusuysa hiç vakit kaybetmeden doktora baş vurmak gerekmektedir.