İmplantoloji

İmplant, insan vücudunun kendi parçasıymış gibi kabul ettiği titanyumdan ya da zirkondan yapılmış bir vidadır. Çene kemiğine yerleştirilir ve diş kökünün görevini üstlenir. Üzerine yerleştirilen ek parçalarla planlanan protezin ağıza adaptasyonu temin edilir. Modern anlamda 1960’larda ilk üretilmeye başladığından beri üzerinde sürekli uygulanmakta olan bir tedavidir. Yani zaman zaman toplumda ifade edildiği gibi yeni bir tedavi şekli olmayıp olası sonuçları uzun süre takip edilmiş bir tedavi şeklidir.

Çeşitli sebeplerle dişlerinin tamamını yada bir kısmını kaybetmeye bağlı diş eksikliği olan kişiler fonksiyonel ve estetik birçok sorun yaşamaktadırlar. Diş eksikliğinde(tek diş eksikliği, çoklu diş eksikliği ve total diş eksikliği) etkin bir çiğneme yapılamamasına bağlı olarak hastalarda sindirim problemleri  sıklıkla ortaya çıkan bir durumdur. Ayrıca oluşabilen estetik problemler ve konuşma bozuklukları nedeniyle, kişilerin kendilerine güvenleri de etkilenebilmektedir. Doğru ve uygun yapılacak bir implant tedavisiyle bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi mümkün olacaktır.

Klinik uygulamalarda başarılı olabilmek için; girişim öncesinde ayrıntılı planlama yapılması, hastanın genel durumunun değerlendirilmesi, doğru görüntüleme yönteminin seçilmesi ve alınan kararların ağız ortamında eksiksiz olarak uygulanması gerekir. Görüntüleme ve ölçüm işlemleri planlamanın en önemli adımlarıdır.

Dental implant tedavisi için çok az  tıbbi engel vardır. İmplant tedavisi planlanan hastada tedavi  sürecine etkisi olacak ve özellikle implantın kemikle kaynaşma sürecine etkisi olacak sistemik hastalık ve ilaç kullanımı (bifosfonat kullanımı, kontrolsüz diabet, ciddi kanama–pıhtılaşma bozuklukları vs..) varlığı söz konusu ise bu durum detaylı bir şekilde değerlendirilip, hastanın tıbbi tedavisini takip eden hekimden konsültasyon istenerek tedavi sürecine başlanmalıdır.

Dişlerin eksik olduğu bölgelerde zamanla çene kemiğinde erime meydana gelir. Diş çekimini takiben implantın uygulanması bu erime miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sebepten implant tedavisi düşünen kişilerin diş kayıplarının üzerinden engeç 4-8 ay geçmesini takiben implant yaptırmaları daha uygun olacaktır. Aksi takdir de yeterli kemik olmayabileceğinden implant uygulanacak bölgede kemik elde etmek amacıyla ilave işlemlere ihtiyaç duyulacaktır. Bu da tedavi süresinin ve maliyetinin artmasına sebep olacaktır.

Sonuç olarak dental implant tedavisi insanın yaşam kalitesini arttıracak, hassas ve detaylı değerlendirme süreci gerektiren bir tedavidir. Böyle bir tedavi yaptırmak isteyen hastaların öncelikle sorgulaması gereken hekimin tecrübesi, tedavi yapılacak ortamın sterilizasyon şartları, yapılması planlanan implantın markası ve üretim yeridir. Tedavi süreci tamamlanan hastalar implant ve protezlerini uzun yıllar rahat ve sorunsuz kullanabilmek için ağız hijyenine önem vermeli, sürece etki edecek diabet gibi hastalıkları mevsutsa onu kontrol altında tutmalı, diş sıkma alışkanlığı var ise hekimi buna yönelik gerekli tedavileri uygulamalı  ve düzenli olarak kontrollerini yaptırmalıdır.

Konya’da İmplant tedavisi tecrübe ve özen gerektiren multidisipliner bir tedavidir Doktor, İmplant, Klinik ve Protezi kapsayan dikkatli bir çalışma sonucunda tedavi uzun ömürlü ve başarılı olur. İmplant tedavisinde sadece implant markasını göz önünde bulundurarak klinik ve hekim tercihi, bir çok faktörü göz ardı etmek anlamına gelmektedir.